SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
GRAD OPATIJA

66.

Na temelju članaka 4., 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke ('Narodne novine' broj 30/09., 55/13., 153/13., 41/16., 114/18. i 14/21.) te članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 25/09. 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 5. listopada 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima
te lokacije u kojima je moguće prekoračiti
dopuštene razine buke

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijeme uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te javni prostori, ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije na području Grada Opatije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke uključivo i putevi za dolazak i odlazak sudionika navedenih događanja s istih lokacija te nadzor nad primjenom Odluke.

Članak 2.

1) Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja te izvođenje glazbe na terasama odnosno otvorenim prostorima ugostiteljskih objekata dopuštena je do 01.00 sat.

2) Ako je završetak radnog vremena ugostiteljskog objekta kraći od 01.00 sat, uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja te izvođenje glazbe na terasama odnosno otvorenim prostorima tih ugostiteljskih objekata dopuštena je do završetka radnog vremena.

Članak 3.

1) Iznimno, na pisani zahtjev ugostiteljskog objekta, gradonačelnik može odobriti uporabu elektroakustičkih i akustičkih uređaja iznad vremena određenog člankom 2. stavkom 1. ove Odluke, u slučaju da je ugostiteljskom objektu odobreno produženo radno vrijeme radi organiziranja prigodnih događanja (doček Nove godine, organizacija vjenčanja, maturalnih zabava, koncerata i drugih sličnih događanja).

2) Gradonačelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. ove Odluke za vrijeme održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, glazbenih festivala i sličnih javnih skupova i događanja, odrediti mogućnost uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja iznad vremena određenog člankom 2. ove Odluke u slučaju kada je odlukom gradonačelnika u istu svrhu odobreno drugačije radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Članak 4.

Dopuštena razina buke iz članaka 2. i 3. ove Odluke u zatvorenim i otvorenim prostorima ugostiteljskih objekata ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno propisima kojima se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu.

Članak 5.

1) U vrijeme održavanja skupova, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, koje organizira Grad Opatija odnosno koje se organiziraju u suradnji sa Gradom Opatija, te koja organizira Turistička zajednica Grada Opatija i Turistička zajednica mjesta Ičići kao i mjesni odbori Grada Opatije, lokacije Grada Opatije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke uporabom elektroakustičkih i akustičkih uređaja i na drugi način te putevi za dolaženje i odlaženje sudionika događanja određuju se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2) Odluku kojom se dozvoljava prekoračenje buke na lokacijama iz stavka 1. ovog članka, donosi gradonačelnik za svako pojedinačno događanje, a istom se odlukom utvrđuje i vrijeme uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja.

Članak 6.

1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari.

2) U provedbi nadzora, sukladno propisima iz članka 4. ove Odluke, komunalni redari mogu rješenjem:

1. narediti akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke u sredini u kojoj ljudi borave,

2. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

3. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,

4. zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 3. ovoga stavka.

Članak 7.

U slučaju da osoba kojoj su komunalni redari rješenjem naložili ili zabranili provedbu aktivnosti iz članka 6. stavka 2. ove Odluke ne postupi po rješenju komunalnog redara, ista se na izvršenje rješenja može prisiliti izricanjem novčanih kazni, sukladno propisu kojim je uređen upravni postupak i to u postotku od maksimalnog iznosa novčane kazne utvrđenog istim propisom kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/47

URBROJ: 2170-12-01/01-23-3

Opatija, 5. listopada 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr