SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

183.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), nakon savjetovanja sa Sindikalnim povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, Župan Primorsko-goranske županije dana 5. listopada 2023. godine, donio je

Pravilnik

o izmjenama Pravilnika o kriterijima za
utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 33/17 i 18/21) u članku 7. stavku 1. iza riječi „pročelnika“ dodaju se riječi „i voditelja unutarnje revizije“.

Članak 2.

U članku 8. stavku 5. iza riječi „tijela“ dodaju se riječi „i voditelja unutarnje revizije“.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječ „Župan“ zamjenjuje se riječima „voditelj unutarnje revizije“, a iza riječi „namjenu“ briše se točka te se dodaju zarez i riječi „uz odgovarajuću primjenu stavaka 2. i 3. članka 8. Pravilnika.“.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 121-01/17-01/2

URBROJ: 2170-06-02/2-23-9

Rijeka, 5. listopada 2023.

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=00001&odluka=183
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr