SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

40.

Na temelju članka 76., 77., 78., 79. i 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.), članka 1. i 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj: 85/23.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2023. GODINU

(razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.)

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2023. godinu, kako slijedi.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna za 2023. godinu, kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/4

URBROJ: 2170-34-02-23-209

Bribir, 27. rujna 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr