SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 32. Srijeda, 20. rujna 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

64.

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 12. sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda

Članak 1.

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Luka Stojčić, za predsjednika

2. Romeo Deša, za člana,

3. Ivan Šamanić, za člana.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine, a o njihovu imenovanju će se obavijestiti županijsko povjerenstvo.

Članak 3.

(1) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine

2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta

3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu

4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti

9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima.

(2) Članovi Povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona, u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od Općine Omišalj za učinjene propuste.

Članak 4.

(1) Kada Povjerenstvo nije u mogućnosti, zbog nedostatka specifičnih stručnih znanja, procijeniti štetu od prirodnih nepogoda, može zatražiti od županijskog povjerenstva imenovanje stručnog povjerenstva na području u kojem je proglašena prirodna nepogoda.

(2) Stručna povjerenstva pružaju stručnu pomoć općini u roku u kojem su imenovana.

(3) U svojem radu stručno povjerenstvo surađuju s općinskim povjerenstvom i županijskim povjerenstvom općine za koje obavljaju poslove.

Članak 5.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Povjerenstva u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Omišalj kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/19 i 39/20).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/80

URBROJ: 2170-30-23-12

Omišalj, 14. rujna 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2287&mjesto=51513&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr