SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

152.

Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 23. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine” broj 16/19), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 14. kolovoza 2023. godine, donio je

O D L U K U

o proglašenju prirodne nepogode

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu od tuče za Grad Crikvenicu i Općinu Vinodolska općina, zbog šteta uzrokovanih prirodnom nepogodom tuča, koja je pogodila područje navedenih jedinica lokalne samouprave dana 25. srpnja 2023. godine.

Budući da je riječ o šteti koja prema procjeni Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Crikvenice i procjeni Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vinodolska općina premašuje vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda Grada Crikvenice i Općine Vinodolska općina za prethodnu godinu, te time ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a na prijedlog Gradonačelnika Grada Crikvenice i na prijedlog Općinskog načelnika Općine Vinodolska općina, proglašavam prirodnu nepogodu.

II.

Obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da ovu Odluku o proglašenju prirodne nepogode unese u Registar šteta od prirodnih nepogoda, te istu dostavi Gradu Crikvenici i Općini Vinodolska općina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 361-06/23-01/3

URBROJ: 2170-01-03/3-23-2

Rijeka, 14. kolovoza 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=00001&odluka=152
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr