SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 29. Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023.
GRAD RAB

49.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/21) i članka 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju otvorenog natječaja za prodaju
zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak

I.

Raspisuje se otvoreni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, upisanog u zk.ul. 3064, k.o. Barbat, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Fiksni tečaj konverzija 1 EUR = 7,53450 HRK

Ponuditelj može ostvariti pravo na umanjenje postignute kupoprodajne cijene, u određenom postotku kako slijedi:

- za proizvodnu djelatnosti 30%,

- za prerađivačku djelatnost 30%,

- za ostale uslužno servisne djelatnosti 10%,

- za preseljenje djelatnosti iz stambenog područje Grada Raba 30%.

Priznaje se pravo na umanjenje cijena za ponuditelje koji su 2014. godine zaključili Predugovor ugovoru o poslovanju u radnoj zoni Mišnjak, za iznos naveden u predugovoru, a koji budu izabrani na ovom natječaju kao najpovoljniji ponuditelj.

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.

II.

Jamčevina u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine uplaćuje se na žiro račun Grada Raba.

III.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupovine nekretnine.

Kupac je dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnine i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

IV.

Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u roku od 60 dana o dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

V.

Ukoliko je kupac zaključio s Gradom Rabom predugovor o kupnji parcela u Radnoj zoni Mišnjak, ima pravo na umanjenje kupoprodajne cijene za taj iznos.

VI.

Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnine u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

VII.

Obavijest o javnom natječaju objavit će se u Novom listu, a cjeloviti tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba.

VIII.

Ponuditelji mogu svoje pisane ponude dostavljati u roku dok god je natječaj otvoren, dakle u roku od jedne godine od kada je objavljena obavijest o natječaju u Novom listu.

Ponude će se otvarati jednom mjesečno i to svakog 15. u mjesecu za prethodni period.

Ako je 15. u mjesecu neradni dan, ponude će se otvarati prvog narednog radnog dana.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-5

Rab, 2. kolovoza 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2284&mjesto=51280&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr