SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

144.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10. i članka 28. stavka 1. točke 14. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o potpisivanju „Tršćanskog memoranduma o održivosti, energiji i okolišu“

Članak 1.

Primorsko-goranska županija uspostavlja regionalnu suradnju s Autonomnom regijom Friuli Venezia Giulia, Regijom Veneto, Regijom Emilia-Romagna, Bundesland Koruškom, Centrom za razvoj Doline Soče, Javnom agencijom za promociju poduzetništva i razvoj projekata Općine Izola i Istarskom županijom u područjima održivosti, energije i zaštite okoliša.

Članak 2.

U svrhu realizacije suradnje definirane u članku 1. ove Odluke, Primorsko-goranska županija potpisat će „Tršćanski memorandum o održivosti, energiji i okolišu“ s Autonomnom regijom Friuli Venezia Giulia, Regijom Veneto, Regijom Emilia-Romagna, Bundesland Koruškom, Centrom za razvoj Doline Soče, Javnom agencijom za promociju poduzetništva i razvoj projekata Općine Izola i Istarskom županijom.

Memorandum iz stavka 1. izrađen je u pet jednako vrijednih primjerka na hrvatskom, talijanskom, njemačkom, slovenskom i engleskom jeziku te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da temeljem ove Odluke potpiše „Tršćanski memorandum o održivosti, energiji i okolišu“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-21

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=144
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr