SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

143.

Na temelju članka 6. stavka 3. podstavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 17. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službene novine“ broj 34/15 i 18/21), članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4 /21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu proračunskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Rijeka

Članak 1.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Rijeka, OIB: 59764000772, Franje Matkovića 7/A, Rijeka, raspoređuju se proračunska sredstva u iznosu od 1.300.800,00 eura za FAZU 1 gradnje – južni dio pristupne prometnice, sjeverna prometnica i prostori ispod helidroma.

Članak 2.

Utvrđuje se da će se namjena iz članka 1. ove Odluke financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2023. godini u iznosu od 1.300.800,00 eura na teret izvora 111 Porezni i ostali prihodi, Razdjel 4 Upravni odjel za zdravstvo, Program: 4102 Zaštita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava, K 410219 Zdravstveni centar Rujevica- Zapad.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da zaključi ugovor sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Stanica Rijeka o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-19

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=143
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr