SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

140.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 47. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o sufinanciranju projekta dogradnje
Osnovne škole Omišalj - Područne škole Dobrinj temeljem Investicijskog elaborata

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt dogradnje Osnovne škole Omišalj – Područne škole Dobrinj (dalje u tekstu: projekt) prema Investicijskom elaboratu dogradnje Područne škole Dobrinj (dalje u tekstu: Investicijski elaborat).

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

su Primorsko-goranska županija i Općina Dobrinj, u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u izradi projektne dokumentacije za projekt,

ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.100.000,00 eura (s PDV-om), te da će se realizacija projekta odvijati tijekom dvije proračunske godine (2023. i 2024. godine).

Članak 3.

Županija i Općina Dobrinj sufinancirat će troškove realizacije projekta (radovi, oprema, stručni i projektantski nadzor nad radovima) u omjeru:

50 % Županija – 50 % Općina Dobrinj

Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa od 550.000,00 eura (s PDV-om).

Sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu u proračunskoj 2023. i 2024. godini.

Članak 4.

Primorsko-goranska županija i Općina Dobrinj će temeljem ove Odluke zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta tijekom dvije proračunske godine (2023. i 2024. godine).

Članak 5.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-14

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=140
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr