SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 26. Ponedjeljak, 24. srpnja 2023.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA

1.

Na temelju članka 109. stavaka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19) i članka 37. Društvenoga ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. od 30. ožujka 2021. godine, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. donio je 10. srpnja 2023. godine

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE
O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

U Odluci o cijeni vodnih usluga ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/22) u članku 6. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,50 EUR/mj“

Točka 2. mijenja se i glasi:

„2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 0,70 EUR/m3

Članak 2.

U članku 7. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,50 EUR/mj“

Točka 2. mijenja se i glasi:

„2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 1,10 EUR/m3

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,50 EUR/mj“

U stavku 2. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,50 EUR/mj“

U stavku 3. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,50 EUR/mj“

U stavku 4. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,50 EUR/mj“

U stavku 5. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,50 EUR/mj“

Članak 4.

U članku 9. točka 1.1. mijenja se i glasi:

„1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe1,50 EUR/mj“

Točka 2. mijenja se i glasi:

„2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe koji se određuje prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva0,42 EUR/m3

Članak 5.

Javni isporučitelj vodnih usluga će zatražiti suglasnost na ovu Odluku od svih gradonačelnika, odnosno općinskih načelnika iz jedinica lokalne samouprave - osnivača, sukladno članku 109. stavcima 2. i 3. Zakona o vodnim uslugama.

Javni isporučitelj vodnih usluga će ovu Odluku dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od njezine objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 6.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, u lokalnom mediju „Novi list“ te na mrežnoj stranici Javnog isporučitelja vodnih usluga www.kdvikrijeka.hr.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2023. godine.

U Rijeci, 10. srpnja 2023. godine

Direktor:

Andrej Marochini, dipl. ing. građ.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2281&mjesto=60043&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr