SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 26. Ponedjeljak, 24. srpnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o cestama ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 18. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Registra nerazvrstanih
cesta na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Registar nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Vinodolskog, koji je sastavni dio Odluke o Registru nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 1/2023) na način:

- mijenja se naziv nerazvrstane ceste pod oznakom NCCSN001 u Pleteno – Lukovo,

- dodaju se dvije nove nerazvrstane ceste pod oznakom NCCSN004 Derašnica duljine kolnika 1,842 km i NCCSN005 Crni Kal duljine kolnika 4,324 km,

- mijenja se duljina kolnika nerazvrstane ceste pod oznakom NCOCP002 Dubrova u 1,030 km,

- mijenja se duljina kolnika nerazvrstane ceste pod oznakom NCOCP007 Ivanjska/Nova Krasa u 0,653 km,

- mijenja se duljina kolnika nerazvrstane ceste pod oznakom NCSU008 Ivanjska u 0,263 km,

- mijenja se duljina kolnika nerazvrstane ceste pod oznakom NCSU012 Svete Lucije u 0,449 km,

- mijenja se duljina kolnika nerazvrstane ceste pod oznakom NCSU017 Krasa u 0,829 km,

- mijenja se duljina kolnika nerazvrstane ceste pod oznakom NCSU033 Trg Ivana Mažuranića u 0,247 km,

- mijenja se duljina kolnika nerazvrstane ceste pod oznakom NCSU065 Obala dr. Josipa Sokolića u 1,023 km,

- ukupna duljina kolnika nerazvrstanih cesta sada iznosi 133,193 km.

Članak 2.

Izmijenjeni i dopunjeni Popis nerazvrstanih cesta sastavni je dio ove Odluke, te će se objaviti, dok se grafički dio Registra ne objavljuje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 340-01/22-01/19

URBROJ: 2170-11-01-23-4

Novi Vinodolski, 5. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2281&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr