SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

53.

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 5. stavak 2. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Omišalj na 11. sjednici održanoj dana 3. srpnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Omišalj

Članak 1.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Omišalj (u daljnjem tekstu Postrojba CZ Općine Omišalj) osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 2.

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/22) Postrojba CZ Općine Omišalj broji ukupno dvadeset (20) pripadnika i sastoji se od:

- upravljačke skupine i

- dvije operativne skupine.

Upravljačka skupina sastoji se od dva (2) pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od devet (9) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.

Članak 3.

Postrojba CZ Općine Omišalj postupa sukladno operativnom postupovniku koji donosi načelnik Stožera civilne zaštite Općine Omišalj.

Članak 4.

Osobama koje su raspoređene u Postrojbu CZ Općine Omišalj izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.

Članak 5.

Evidenciju pripadnika Postrojbe CZ Općine Omišalj vodi Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 6.

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe CZ Općine Omišalj osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/11).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=51513&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr