SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
GRAD OPATIJA

52.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09 – ispr., 7/13, 3/18, 5/18 – ispr., 3/20 i 3/21), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) te članka 3. i članka 24. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/19), uz prethodnu suglasnost MUP-a, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
javnih parkirališta pod naplatom

Članak 1.

U Odluci o određivanju javnih parkirališta pod naplatom („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/21 i 20/22) članak 2. mijenja se i glasi:

„Otvorena javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja po svojim karakteristikama mogu biti: cjelogodišnja, polugodišnja i sezonska.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„(1) Otvorena javna parkirališta s cjelogodišnjom naplatom parkiranja su:

' Opatija - Volosko: Dr. Ivana Poščića - od ulica R.K. Jeretova do spoja s Andrije Štangera,

' Opatija - Volosko: Dr. Andrije Štangera od raskrižja s ulicom Črnikovica do kbr. 63,

• Opatija - Volosko: Dr. Andrije Štangera od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita – uz restoran Evergreen,

• Opatija - Volosko: Dr. Andrije Štangera od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita – nasuprot restorana Evergreen,

' Opatija - Volosko: parkiralište uz groblje Volosko.

' Opatija – Volosko: plato Črnikovica,

' Opatija – Volosko: Obala Frana Supila,

• Opatija – Volosko: Lučko područje platoa Luke Volosko uz Ulicu Frana Supila,

• Opatija: Lučko područje Luke Opatija izvan područja zaštitnog mula omeđenog rampom,

' Opatija: Maršala Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave),

' Opatija: Ulica Ive Kaline

' Opatija: Feliksa Peršića,

' Opatija: Vjekoslava Spinčića - početni dio do pošte,

' Opatija: Eugena Kumičića - parkiralište »Tržnica«,

' Opatija: Vjekoslava Spinčića - od zgrade pošte do Nove ceste,

' Opatija: Eugena Kumičića - od zgrade pošte do Nove
Ceste,

' Opatija: Križišće,

' Opatija: Brajšin prolaz,

' Opatija: Viktora Cara Emina,

' Opatija: Zert (od ulice Viktora Cara Emina do pješačkog prijelaza uz istočni ulaz u park Angiolina),

' Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Radničke ulice do skretanja za Juraja Dobrile,

' Opatija: Dobrilina ulica,

' Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Vladimira Nazora do nasuprot izlaza iz ulice Pava Tomašića,

' Opatija: izlaz iz ulice Vladimira Nazora na Maršala Tita (uz hotel Bristol),

' Opatija: Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial,

' Opatija: Nova cesta kod Doma zdravlja,

' Opatija: Nova cesta kod kbr. 101,

' Opatija: ulica Vrutki,

' Opatija: izdvojeno parkiralište u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti,

' Opatija: Maršala Tita - od hotela Milenij do pješačkog prijelaza ispred skretanja za Trg Vladimira Gortana,

' Opatija: odvojak Maršala Tita između kbr. 130 i 136 (između hotela Mozart i ex Kvarner express),

' Opatija: Joakima Rakovca od izlaza iz Garaže Slatina do Nove ceste,

' Opatija: Maršala Tita - od hotela Palace do skretanja u Garažu Slatina,

' Opatija: Maršala Tita - od skretanja u Garažu Slatina do skretanja za hotel Astoria,

' Opatija: Maršala Tita - od skretanja za hotel Astoria do pješačkog prijelaza ispred glavnog ulaza u Thalassotherapiu,

' Opatija: Maršala Tita – od pješačkog prijelaza ispred glavne zgrade bolnice Thalassotherapia do raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela

' Opatija: Maršala Tita - od raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s izlaznom cestom iz hotela Adriatic,

' Opatija: Maršala Tita od izlazne ceste hotela Adriatic do spoja s Novom cestom,

' Ičići: ispred marketa,

' Ika: Primorska ulica - nasuprot marketa,

' Ika: Primorska ulica - uz autobusnu stanicu u pravcu
Lovrana,

(2) Otvorena javna parkirališta s polugodišnjom naplatom parkiranja (od 01.04. do 30.09.) su:

• Opatija – Volosko: Ulica Črnikovica,

• Ičići: parkiralište Mulandovo uz Poljansku cestu,

• Ičići: parkiralište uz Poljansku cestu, nasuprot restorana Galeb,

• Ičići: parkiralište uz Poljansku cestu, uz restoran Galeb,

• Ičići: parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr. 15 i 17.

(3) Otvorena javna parkirališta sa sezonskom naplatom parkiranja (od 01.06. do 30.09.) su:

• Opatija: parkiralište u Ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16,

• Opatija: Nova cesta kod kbr. 51,

• Opatija: parkiralište Put Vrutki,

• Opatija: stubište dr. Vande Ekl kod kbr. 13,

• Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ivana Poščića kod kbr. 23,

• Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ante Mandića kod kbr. 8,

• Ika: parkiralište u uvali Dražina.“

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Otvorena javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u tri (3) zone: zona 0 (nula), zona 1 (jedan) te zona 2 (dva). Oznaka za zonu 0 je crvene boje, oznaka za zonu 1 je plave boje, a oznaka za zonu 2 je žute boje.

(2) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

• Opatija - Volosko: Dr. Andrije Štangera od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita – uz restoran Evergreen,

• Opatija - Volosko: Dr. Andrije Štangera od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita – nasuprot restorana Evergreen,

• Opatija: Maršala Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave),

• Opatija: Vjekoslava Spinčića - početni dio do pošte,

• Opatija: Eugena Kumičića - parkiralište »Tržnica«,

• Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Radničke ulice do skretanja za Juraja Dobrile,

• Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Vladimira Nazora do nasuprot izlaza iz ulice Pava Tomašića,

• Opatija: izlaz iz ulice Vladimira Nazora na Maršala Tita (uz hotel Bristol),

• Opatija: Viktora Cara Emina,

• Opatija: Zert (od ulice Viktora Cara Emina do pješačkog prijelaza uz istočni ulaz u park Angiolina),

• Opatija: Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial,

• Opatija: Maršala Tita - od hotela Milenij do pješačkog prijelaza ispred skretanja za Trg Vladimira Gortana,

• Opatija: odvojak Maršala Tita između kbr. 130 i 136 (između hotela Mozart i ex Kvarner express),

• Opatija: Maršala Tita - od hotela Palace do skretanja u Garažu Slatina,

• Opatija: Maršala Tita - od skretanja u Garažu Slatina do skretanja za hotel Astoria,

• Opatija: Maršala Tita - od skretanja za hotel Astoria do pješačkog prijelaza ispred glavnog ulaza u Thalassotherapiu,

• Opatija: Maršala Tita – od pješačkog prijelaza ispred glavne zgrade bolnice Thalassotherapia do raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela,

• Opatija: Maršala Tita - od raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s izlaznom cestom iz hotela Adriatic,

• Opatija: Maršala Tita od izlazne ceste hotela Adriatic do spoja s Novom cestom,

• Opatija: parkiralište u Ulici put Vrutki,

• Ičići: ispred marketa,

• Ika: Primorska ulica - nasuprot marketa,

• Ika: Primorska ulica - uz autobusnu stanicu u pravcu Lovrana.

• Ika: parkiralište u uvali Dražina.

(3) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

• Opatija - Volosko: Dr. Ivana Poščića - od ulica R.K. Jeretova do spoja s Andrije Štangera,

• Opatija - Volosko: Dr. Andrije Štangera od raskrižja s ulicom Črnikovica do kbr. 63,

• Opatija – Volosko: Ulica Črnikovica,

• Opatija – Volosko: plato Črnikovica,

• Opatija – Volosko: Obala Frana Supila,

• Opatija - Volosko: parkiralište uz groblje Volosko,

• Opatija: Ulica Ive Kaline,

• Opatija: Feliksa Peršića,

• Opatija: Vjekoslava Spinčića - od zgrade pošte do Nove ceste,

• Opatija: Eugena Kumičića - od zgrade pošte do Nove ceste,

• Opatija: Nova cesta kod Doma zdravlja,

• Opatija: Joakima Rakovca od izlaza iz Garaže Slatina do Nove ceste,

• Opatija: izdvojeno parkiralište u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti,

• Opatija: Brajšin prolaz,

• Opatija: Križišće,

• Opatija: Dobrilina ulica,

• Opatija: ulica Vrutki,

• Opatija: Nova cesta kod kbr. 101,

• Opatija: parkiralište u Ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16,

• Opatija: Nova cesta kod kbr. 51,

• Opatija: stubište dr. Vande Ekl kod kbr. 13,

• Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ivana Poščića kod kbr. 23,

• Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ante Mandića kod kbr. 8,

• Ičići: parkiralište Mulandovo uz Poljansku cestu,

• Ičići: parkiralište uz Poljansku cestu, nasuprot restorana Galeb,

• Ičići: parkiralište uz Poljansku cestu, uz restoran Galeb,

• Ičići: parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr. 15 i 17.

(4) ZONA »2«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

• Opatija – Volosko: Lučko područje platoa Luke Volosko uz Ulicu Frana Supila,

• Opatija: Lučko područje Luke Opatija izvan područja zaštitnog mula omeđenog rampom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 340-01/23-01/46

URBROJ: 2170-12-01/01-23-1

Opatija, 28. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=10006&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr