SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

133.

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 14. stavka 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 18/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu PSK d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu PSK d.o.o., Bučanje 115, 51554 Nerezine, OIB: 23981709924 da kao Koncesionar temeljem Ugovora br. P006/07/2022 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj, od 10. kolovoza 2022. godine (dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji9, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2028. godine sa:

1. Snježanom Pungerčič, vlasnicom obrta „Maryln“ iz Rijeke, Rakaljski put 1, 51000 Rijeka, OIB: 64240200746 za iznajmljivanje 8 dasaka za jedrenje i 8 sup dasaka. Ukupna površina potkoncesije iznosi 1940 m2, Ukupna godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 1.800,00 eura za stalni dio, te 3% od godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 6. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar je dužan osigurati koridor za sigurno uplovljavanje/isplovljavanje plovila s mikrolokacije sukladno odredbi iz članka 3. stavka 3. Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan ishodovati uvjete sigurne plovidbe koje izdaje nadležna Ispostava Lučke kapetanije za obavljanje djelatnosti plovnim objektima ili ishodovati očitovanje nadležne Lučke kapetanije da isto nije potrebno.

Članak 4.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 18/22) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 5.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-42

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=133
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr