SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

131.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 25/13, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o dodjeli kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije kapitalna donacija u iznosu od 530.000,00 eura, namijenjena za nabavu vatrogasnih vozila za slijedeće vatrogasne zajednice/postrojbe odnosno požarna područja:

• Područna Vatrogasna zajednica otoka Krka za požarno područje - otok Krk,

• Područna Vatrogasna zajednica otoka Raba za požarno područje - otok Rab,

• Vatrogasne postrojbe/društva s požarnog područja - otoci Cres i Lošinj,

• Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke za požarno područje Primorje I – Rijeka.

Članak 2.

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije obvezuje se odobrena sredstva rasporediti na jednake dijelove – jedna četvrtina odnosno do 132.500,00 eura za svako požarno područje iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Odobrena sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu na aktivnosti A 120202 Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ, Izvor:111.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za zaključivanje ugovora o kapitalnoj donaciji s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-38

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=131
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr