SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

122.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske (KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 8. travnja 2015. godine – pročišćeni tekst i KLASA: 024-01/22-01/50, URBROJ: 2170-01-01/6-22-78 od 19. prosinca 2022. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene
i dopune Financijskog plana Županijske uprave
za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 27. sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-20

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=122
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr