SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

44.

Temeljem članka 10. stavak 1. i članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 22/19), čl. 8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 21. lipnja 2023., donijelo je

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA
ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Članak 1.

Ovom Odlukom članak 31. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-23-53

Malinska, 21.06.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51511&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr