SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 22. Četvrtak, 15. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

95.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst i 16/21) i točke VI. Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 16/23), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, a nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija utvrdio je dana 7. lipnja 2023. godine, slijedeće

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA

u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2023. godinu

I.

Župan Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 24. travnja 2023. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/23).

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ovih Izmjena i dopuna Plana iza stupca pod nazivom: „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, dodaje se stupac pod nazivom: „Potreban broj vježbenika“ sa podstupcima: „Magistar struke ili stručni specijalist“, „Sveučilišni ili stručni prvostupnik“ i „Srednja stručna sprema“.

III.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ovih Izmjena i dopuna Plana u retku pod rednim brojem 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u stupcu „Potreban broj vježbenika“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ dodaje se brojka „1“, a u stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „2“ mijenja u brojku „3“.

IV.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ovih Izmjena i dopuna Plana u retku pod rednim brojem 4. Upravni odjel za zdravstvo u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ i stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „0“ mijenja se brojkom „1“.

V.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ovih Izmjena i dopuna Plana u retku pod rednim brojem 6. Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ i stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „1“ mijenja se brojkom „2“.

VI.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ovih Izmjena i dopuna Plana u retku pod rednim brojem 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ i stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „1“ mijenja se brojkom „2“.

VII.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ovih Izmjena i dopuna Plana u retku pod rednim brojem 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ i stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „0“ mijenja se brojkom „1“.

VIII.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ovih Izmjena i dopuna Plana u retku „UKUPNO:“ stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ brojka „4“ mijenja se brojkom „8“, u stupcu „Potreban broj vježbenika“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ dodaje se brojka „1“, te se u stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „4“ mijenja brojkom „9“.

IX.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te vježbenika na određeno vrijeme, temeljem ovih Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Plana.

X.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2023. godinu, stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 100-01/23-01/1

URBROJ: 2170-06-02/3-23-10

Rijeka, 7. lipnja 2023.

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2277&mjesto=00001&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr