SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
GRAD RAB

35.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 104/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 28. prosinca 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/22).

I.izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: I. izmjene i dopune Programa) utvrđuje se financiranje ustanova u kulturi kojima je Grad Rab osnivač: Pučko otvoreno učilište Rab i Gradska knjižnica Rab, te uređenje i održavanje kulturnih objekata.

Članak 2.

Za provođenje I. izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu ukupnog iznosa od 1.090.020,00 EUR za Pučko otvoreno učilište Rab, 85.778,91 EUR za Gradsku knjižnicu Rab i 137.788,53 EUR za uređenje i održavanje kulturnih objekata.

Članak 3.

Raspored sredstava iz I. izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu, a Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja, Odsjek ureda Grada prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-04/23-01/02

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-10

Rab, 25. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=51280&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr