SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

91.

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine' broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 16. stavka 3. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (Broj: 1-09-02/21 od 12. travnja 2021. godine i Broj: 1-09-04-2/22 od 9. kolovoza 2022. godine), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Članak 1.

Tamara Mataija, imenuje se ravnateljicom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na vrijeme od četiri godine.

Članak 2.

Mandat ravnateljice iz članka 1. ove Odluke počinje s danom 1. lipnja 2023. godíne.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka („Službene novine“ broj 8/22).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-23-46

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=00001&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr