SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

87.

Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Druga dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač za razdoblje 2020. – 2024. godine.

(Druga dopuna je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Drugu dopunu Plana iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

3. Ovaj Zaključak i Druga dopuna Plana iz točke 1. objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/

URBROJ: 2170-01-01/5-23-36

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijela je

DRUGU DOPUNU

PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ ZA RAZDOBLJE 2020. – 2024. GODINE

I.

U Planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač za razdoblje 2020. – 2024. godine od 30. svibnja 2019. godine, KLASA: 021-04/19-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-84, i Dopuni Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač za razdoblje 2020. – 2024. godine od 16. veljače 2023. godine, KLASA: 024-04/23-01/1, URBROJ: 2170-01-01/5-23-15, u točki I. dopunjuju se specijalizacije po zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

DOM ZDRAVLJA

- 35 specijalizacija iz obiteljske (opće) medicine.

II.

Druga dopuna Plana specijalizacija determinirana je postojećom dobnom strukturom zdravstvenih radnika nositelja timova u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-04/23-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-23-37

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=00001&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr