SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

86.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava za aktivnost
„Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“
za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Raspoređuju se sredstva Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 909.662,54 eura, Razdjel 4 Upravni odjel za zdravstvo, program 4206 „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“, aktivnost 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ iz izvora Prenesena sredstva – opći prihodi i primici (181) za obavljanje redovne djelatnosti u 2023. godini.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko goranske Županije da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke zaključi ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-23-35

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=00001&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr