SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

85.

Na temelju članka 10. stavka 5. Pravilnika o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 14/13, 6/14, 33/19 i 39/22), članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije (KLASA: 024-01/23-01/9, URBROJ: 2170-01-01/6-23-10 od 6. ožujka 2023. godine, u daljnjem tekstu: Pravilnik), članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem
Fonda za Gorski kotar iz Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom odabiru se projekti za sufinanciranje temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu te se za sufinanciranje istih raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, Razdjel 9, Glava 9-1 Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, aktivnost 90 02 10 Fond za Gorski kotar, skupina 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 449.503,39 eura, pojedinačno po prijaviteljima i namjeni kako slijedi:

1. Prijavitelj: Grad Delnice

Projekt: Rekonstrukcija društvene zgrade

- Dječji vrtić

Namjena: Radovi i oprema

Iznos: 156.824,47 eura

2. Prijavitelj: Grad Vrbovsko

Projekt: Rekonstrukcija zgrade društvene namjene

Namjena: Radovi i oprema

Iznos: 150.324,26 eura

3. Prijavitelj: Grad Čabar

Projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete

LED rasvjetnim tijelima

Namjena: Radovi, oprema i stručni nadzor

Iznos: 142.354,66

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata s odabranim prijaviteljima sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-23-33

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=00001&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr