SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

46.

Na temelju članka 26. stavka 1, članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 10. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/22, 12/22 i 20/22, dalje u tekstu: Odluka) u članku 3. dodaje se točka 5. koja glasi: „usluge upravljanja tuševima“.

Članak 2.

U članku 4. stavku 5. Odluke, riječ: “tuševi“ briše se.

Iza stavka 15. Odluke dodaje se stavak 16. koji glasi: „Pod uslugom upravljanja tuševima podrazumijevaju se poslovi održavanja i upravljanja tuševima na javnim plažama koji poslovi podrazumijevaju nužne i redovite popravke, kao i naplatu njihova korištenja tijekom ljetnih mjeseci.“

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki 1. alineji 4. Odluke, riječ: „tuševima“ briše se.

Iza alineje 8. dodaje se nova alineja koja glasi: „usluge upravljanja tuševima.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-01/23-01/37

URBROJ: 2170-30-22-01-25

Omišalj, 5. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr