SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

45.

Na temelju odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 114/2010., 31/2011., 124/2014., 115/2015., 87/2016., 3/2018., 126/2019. i 108/2020.) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 10. sjednici održanoj 05. svibnja 2023. godine, donosi

O D L U K U

o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora
za nefinancijsku imovinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom zadužuju vlastiti izvori iz proračuna za nefinancijsku imovinu na osnovnom računu 91111 za iznos od 23.462,68 eura, a za isti iznos odobrava se višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 po izvoru financiranja IF 11 opći prihodi i primici.

Članak 2.

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da usklađenje nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu provede u poslovnim knjigama Općine Omišalj s danom stupanja na snagu Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:400-01/22-01/2

URBROJ:2170-30-23-14

Omišalj, 5. svibanj 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica:

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr