SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

26.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 10. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva općine Omišalj s opasnostima od požara

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara te način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

(1) Planom upoznavanja stanovništva regulira se način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

(2) Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobi za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja te putem programa osposobljavanja koje provode za to ovlaštene ustanove, udruge te pravne osobe.

(3) Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se stanovništvo općine Omišalj obavještava putem plakata i službenih glasila te mrežne stranice Općine Omišalj o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

(4) Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održavati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

(1) Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju sa zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava, redovite vježbe evakuacije).

(2) Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a na temelju Procjene ugroženosti te odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

(3) Programom zaštite od požara određuje se koje će se informacije, vezano za zaštitu od požara, proslijediti stanovništvu putem mrežne stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

(4) Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara mora biti sukladan s Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i njegovim prilogom Programom osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (“Narodne novine“ broj 61/10) ili s drugim važećim propisom koji regulira tu tematiku u vrijeme kad se Program donosi.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara Načelnica će donijeti u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, a na temelju Prijedloga Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara Načelnica će donijeti u roku 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara, a na temelju Prijedloga Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Članak 6.

(1) Stanovništvo općine Omišalj upoznat će se s neposrednom opasnošću od požara sirenom za uzbunjivanje koju će u slučaju požara uključiti ŽC 112 temeljem naloga zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, kao i putem objave istog na mrežnoj stranici Općine Omišalj za cijelo područje Općine, u slučaju većeg požara.

(2) U slučaju lokalnog požara stanovništvo općine Omišalj koje se nalazi u blizini lokaliteta požara obavijestit će se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same zaštiti ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih dobara, te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara.

(3) Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalnih radio-stanica i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/37

URBROJ: 2170-30-22-01-6

Omišalj, 5. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mielec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr