SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

29.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim se donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od dana 08. veljače 2023. godine), Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine donio je

Plan

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara
na području Grada Mali Lošinj, za 2023. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2023. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2023. godini.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Maloga Lošinja uključeni u protupožarnu sezonu 2022. godine su:

- Gradonačelnica Grada Maloga Lošinja,

- Jedinstveni upravni odjel,

- Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj,

- Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj,

- Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Lošinj i DVD Susak,

- Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj,

- Županijska lučka uprava Mali Lošinj

- HEP ODS d.o.o. – pogon Cres – Lošinj,

- Hrvatske šume d.o.o. – šumarija Cres - Lošinj,

- Mjesni odbori na području Grada Maloga Lošinja.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana, uključeni su u protupožarnu sezonu 2023. godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana je kontakt tablica podataka odgovornih osoba prema pojedinim poduzećima iz točke II. koja nije predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Klasa: 245-01/23-01/01

Urbroj: 2170-10-01-23-6

Mali Lošinj, 30. ožujka 2023.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA MALOG LOŠINJA

Načelnik Stožera

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=10005&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr