SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

27.

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko - goranske županije KLASA:022-04/17-01/05, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-12, od 6.veljače 2017.godine i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko – goranske županije”, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18, 9/21), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Malog Lošinja izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Smjernice) i Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područjete će se koristiti kao podloga za planske i preventivne aktivnosti u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 65/16) – u daljnjem tekstu: Pravilnik, te po uzoru na važeću Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Za područje Primorsko – goranske županije identificirani su te obrađeni rizici koji ulaze u red visokih razina i koje je potrebno obraditi u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Mali Lošinj:

1. Potres,

2. Ekstremne temperature,

3. Epidemije i pandemije.

Od rizika koji su identificirani u Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Mali Lošinj obrađivati će se:

- industrijske nesreće,

- tehničko – tehnološke i druge nesreće u prometu,

- požar otvorenog tipa,

- vjetar,

- poplave – plimni val,

- degradacija tla – klizišta.

Članak 3.

Nositelj izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mali Lošinj je izvršno tijelo Grada – Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, kao glavni koordinator, uz suradnju članova Radne skupine koji se određuju ovom Odlukom, dok će se za stručnu pomoć angažirati ovlaštena pravna osoba za izradu planskih dokumenata civilne zaštite, a u svojstvu konsultanta.

Članak 4.

Za konsultanta se imenuje tvrtka DLS d.o.o., iz Rijeke, Spinčićeva 2.

Članak 5.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Malog Lošinja osniva se Radna skupina (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Za sudionike, odnosno članove Radne skupine imenuju se:

1. Andrea Molnar Živković – voditelj Radne skupine – predsjednik Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Mali Lošinj,

2. Mirko Kajkara – član Radne skupine – zapovjednik JVP Mali Lošinj,

3. Matija Basta – član Radne skupine – savjetnik za izgradnju i zaštitu okoliša.

Članak 4.

Članovi Radne skupine iz članka 5. ove Odluke dužni su sudjelovati u razradama najrizičnijih scenarija sukladno prijetnjama i rizicima navedenim u članku 2. ove Odluke, promišljati i predlagati načine za ublažavanje ili otklanjanje štetnih posljedica pojedine prijetnje, odnosno scenarija te surađivati s ovlaštenim izrađivačem odabranim za pružanje usluge izrade revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama“ Primorsko – goranske” županije.

 

 

 

 

KLASA: 810-02/22-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-18

24. ožujak 2023.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag.oec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=10005&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr