SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 15. Četvrtak, 20. travnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

17.

Temeljem odredbe članka 6. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 6/23) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 13. travnja 2023., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PLANA

lokacija za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Planu lokacija za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije 6/23), u tabeli iz članka I. mijenjaju se slijedeće stavke:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7.53450 kn = 1 EUR

* primjenjuje se Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

** primjenjuje se Odluka o lokalnim porezima

(razrez poreza na korištenje javne površine)

Članak 2.

Članak I. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Zakupci lokacija pod brojem 3.1, 5.1, 6.1, 8.2, 9.3, 10.1,10.3, 13.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.2, 21.1, 21.2, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 i 25.1, kao i svi zakupci koji su se naknadno priključili na električnu mrežu putem priključka u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, dužni su plaćati potrošenu el. energiju koja će se očitati na kontrolnom brojilu svakog prvog u mjesecu.“

Članak 3.

Ove izmjene i dopune plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 363-01/21-01/33

URBROJ: 2170-26-01-23-15

Malinska, 13. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2270&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr