SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

64.

Na temelju članka 22. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 34/22), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti

Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

I.

U Vijeće časti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije imenuju se:

1. Željka Broz Manestar, za predsjednicu

2. Maura Dorčić, za članicu

3. Damir Pijaca, za člana

II.

Mandat predsjednika i članova iz članka 1. ove Odluke traje do isteka mandata članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije u sazivu 2021.-2025.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-72

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr