SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

63.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13–pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

IZMJENU I DOPUNE

Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2023. godini

I.

U Planu savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2023. godini („Službene novine“ broj 43/22; dalje u tekstu: Plan savjetovanja) u Tablici „Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2023. godini“ točka 12. mijenja se i glasi:

II.

U Planu savjetovanja u Tablici „Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2023. godini“ iza točke 12. dodaju se nove točke 13.,14., 15. i 16. koje glase:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Ova Izmjena i dopune Plana savjetovanja stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-70

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr