SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

58.

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici, održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe zdravstvenim radnicima koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi

Članak 1.

Zdravstvenim radnicima koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi:

·  Dragiču Rosiču, dr.med.dent., OIB: 43510298485, u djelatnosti dentalne medicine na adresi u Opatiji, Stube Vande Ekl 1 i

·  mr.sc. Gordani Vidas, dr.med.dent., OIB: 35579862380, u djelatnosti dentalne medicine na adresi u Opatiji, Stube Vande Ekl 1,

daje se suglasnost za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe.

Članak 2.

Zdravstveni radnici imenovani u članku 1. Ove Odluke obavljat će javnu zdravstvenu službu na adresi Križišće 3, Opatija, uz uvjet ishođenja rješenja Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti u novom prostoru na navedenoj adresi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-60

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr