SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine ' broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab radi financiranja projekta Rekonstrukcije i sanacije obale u luci Rab

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Rab za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 929.059,66 eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja projekta Rekonstrukcije i sanacije obale u luci Rab, a pod slijedećim uvjetima:

 • Iznos kredita: 929.059,66 eura
 • Namjena: za financiranje projekta „Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab“
 • Kamatna stopa: 1,2% godišnje, fiksna
 • Efektivna kamatna stopa: 1,27%
 • Krajnji rok korištenja: 31. prosinca 2024. godine
 • Rok otplate: 8 godina
 • Uvjeti otplate: u 32 jednake uzastopne tromjesečne rate koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu (1. rata dospijeva 31.03.2025. godine)
 • Naknada: za obradu zahtjeva u iznosu 1.858,12 eura, jednokratno; za ostale naknade (rezervaciju sredstava, za prijevremenu otplatu kredita) – ne naplaćuje se.
 • Instrumenti osiguranja kredita: mjenice Korisnika kredita i zadužnica Korisnika kredita

  Članak 2.

  Zadužuje se Županijska lučka uprava Rab da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te tromjesečno izvještava o otplati duga po navedenom ugovoru.

  Članak 3.

  Županijska lučka uprava Rab je dužna primljena sredstva Europske unije vezano za realizaciju projekta Rekonstrukcije i sanacije obale u luci Rab, osim za provedbu projekta, utrošiti na otplatu kredita iz članka 1. ove Odluke.

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 024-04/23-01/2

  URBROJ: 2170-01-01/5-23-58

  Rijeka, 6. travnja 2023.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska Skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr