SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

54.

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ broj 73/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2023. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju morske plaže na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2023. godini (u daljnjem tekstu: morske plaže).

Članak 2.

Na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodit će se na 215 morskih plaža, koje uključuju 270 točaka ispitivanja, prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Za morske plaže izrađeni su kartografski prikazi i profili mora za kupanje.

Kartografski prikazi morskih plaža i profili mora za kupanje sadrže podatke iz članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ broj 73/08) i sastavni su dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje zadužena je za ažuriranje kartografskih prikaza plaža.

Članak 4.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za praćenje kakvoće mora u 2023. godini osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-52

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr