SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

53.

Na temelju članka 241. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

SOCIJALNI PLAN

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU

I.

Socijalna skrb, prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22), organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice, poštujući pritom sljedeća načela: načelo supsidijarnosti, načelo socijalne pravičnosti, načelo dostupnosti, načelo individualizacije, načelo pravodobnosti, načelo informiranosti, načelo sudjelovanja u donošenju odluka, načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka, načelo poštivanja privatnosti, načelo kombinirane socijalne politike i načelo socijalnih inovacija.

II.

Socijalne usluge prema Zakonu o socijalnoj skrbi obuhvaćaju aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici.

Socijalne usluge jesu: prva socijalna usluga, usluga sveobuhvatne procjene i planiranja, savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj.

III.

Socijalni plan Primorsko-goranske županije za 2023. godinu prikaz je specifičnih potreba razvoja pojedinih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga u Primorsko-goranskoj županiji.

Prioritetne skupine na koje se odnose aktivnosti utvrđene ovim Planom jesu: starije osobe, osobe s invaliditetom, djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeca i mladi s problemima u ponašanju, žrtve obiteljskog nasilja te beskućnici i osobe u siromaštvu

U tabličnom prikazu koji je sastavni dio Plana daje se pregled operativnih ciljeva, planiranih aktivnosti, nositelja aktivnosti (aktivnih provoditelja) te pokazatelji uspješnosti u postignuću zadanih ciljeva po svakom prioritetnom području tj. skupini krajnjih korisnika.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-50

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr