SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat, donosi

IZMJENA PLANA PRIJMA

u službu u Općinu Punat za 2023. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Punat za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/23) u točki IV. u stavku 1. dodaje se alineja 3. koja glasi:

„ - srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju gimnazije, društvene i tehničke struke“.

II.

Mijenja se tablični prikaz koji je sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 081-01/23-01/1

URBROJ: 2170-31-02/1-23-4

Punat, 15. ožujka 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr