SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

39.

Na temelju točke 2.3. podtočke 21. Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora („Narodne novine“ broj 92/08), članka 7. i 8. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji godine („Službene novine' broj 26/09 i 42/12), članka 52. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 6. ožujka 2023. godine, donio je

O D L U K U

o dopuni Odluke o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 30/21 i 42/22), u članku 2. iza točke 11. dodaje se nova točka pod rednim brojem 12. koja glasi:

„12. doc.dr.sc. Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član

nasl.doc.dr.sc. Marin Glad, zamjenik člana“.

Članak 2.

Sve ostale odredbe iz Odluke o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 30/21 i 42/22) ostaju i dalje na snazi nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/9

URBROJ: 2170-01-01/6-23-19

Rijeka, 6. ožujka 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=00001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr