SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

38.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 6. ožujka 2023. godine, donio je

O D L U K U

o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

I.

Utvrđuje se da s danom 23. ožujka 2023. godine ističe mandat Darku Crnkoviću kao dosadašnjem predstavniku Primorsko-goranske županije u Nadzornom odboru trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ekoplus d.o.o da se na dužnost članice Nadzornog odbora kao predstavnica Primorsko-goranske županije izabere Biljana Stipetić-Kalinić.

III.

Predloženoj članici Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje četiri (4) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/9

URBROJ: 2170-01-01/6-23-14

Rijeka, 6. ožujka 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=00001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr