SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

70.

Na temelju članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
GRADA RABA ZA 2021. GODINU

I.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2021. godinu kojeg je Grad Rab u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije.

II.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba, utvrđenih Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14).

III.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2021. godinu donosi Gradsko vijeće Grada Raba za prethodnu godinu, a najkasnije do 30. rujna.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Raba i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

 

 

 

 

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-4

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr