SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20, dalje u tekstu: Zakon), a u vezi s člankom 48. stavkom 3. Zakona i članka 33 Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 6. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o prijenosu imovine na trgovačko društvo
Smart island Krk d.o.o.

Članak 1.

Donosi se odluka o prijenosu imovine Općine Omišalj, na trgovačko društvo Smart island Krk d.o.o., Vršanska 14, Krk.

Članak 2.

Trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o. prenijet će se u vlasništvo 15 električnih bicikala nabavne vrijednosti 243.000,00 kuna s porezom na dodanu vrijednost i opremu punionica za električne bicikle nabavne vrijednosti 472.202,70 kuna s porezom na dodanu vrijednost, bez naknade.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinska načelnica Mirela Ahmetović da u ime Općine Omišalj potpiše ugovore o prijenosu imovine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/43

URBROJ: 2170-30-22-01-11

Omišalj, 27. lipnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51513&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr