SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

36.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na prijedlog Općinske načelnice, na 6. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj ( u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci,a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika u Upravnom odjelu iznose:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20 i 24/21).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/43

URBROJ: 2170-30-22-01-10

Omišalj, 27. lipnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica
Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51513&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr