SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD RAB

39.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA
ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Grad Rab je prema Financijskom izvještaju za 2021. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat poslovanja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Dio viška poslovanja namjenskih prihoda iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 964.118,61 kn, raspoređuje se za sljedeće namjene:

1. neutrošeni prihod iz izvora 3.5. komunalna naknada u iznosu od 249.302,93 kn raspoređuje se za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu,

2. neutrošeni prihod iz izvora 3.6. komunalni doprinos u iznosu od 159.511,06 kn raspoređuje se za projekt Uređenje mjesnog groblja Kampor,

3. neutrošeni prihod iz izvora 3.7. naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 3.313,51 kn raspoređuje se na izradu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Raba,

4. neutrošeni prihod iz izvora 3.8. spomenička renta u iznosu od 167.799,91 kn raspoređuje se na projekte popravak crkve sv. Franje u iznosu od 83.899,95 kn i sanacija Spomen groblja Kampor u iznosu od 83.899,95 kn,

5. neutrošeni iznos iz izvora 3.9. boravišna pristojba u iznosu od 209.191,20 kn raspoređuje se na realizaciju manifestacije Rabska fjera,

6. neutrošeni prihod iz izvora 4.1. pomoći – Grad Rab

- u iznosu od 75.000,00 kn raspoređuje na projekt popravak crkve sv. Franje,

- u iznosu od 100.000,00 kn raspoređuje se na projekt sanacija Spomen groblja Kampor.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.508.824,01 kn podmirit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.508.824,01 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz članka 2. ove Odluke planirat će se u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Članak 4.

Iskazani ukupni manjak prihoda iz članka 1. ove Odluke podmirit će se sukcesivno u sljedećim proračunskim godinama sukladno donesenoj Odluci o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/03

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-3

Rab, 21. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51280&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr