SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
KOMUNALNO DRUŠTVO OPATIJA 21

1.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/2018) te na osnovi članka 4. stavak 1 Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Opatije, Klasa: 024-03/22-01/21 Ur.br. 2170-12-01/01-22-1, sa sjednice održane dana 28. lipnja 2022. godine, Opatija 21 d.o.o., Opatija, Stubište Lipovica 3, OIB: 24313544105, kao Organizator parkiranja donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama općih uvjeta usluge
parkiranja na uređenim javnim površinama
i u javnim garažama Grada Opatije

Članak 1.

U Općim uvjetima usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 23 od 30. rujna 2021., u članku 15. stavak 2., točka o povlaštenim kartama za stanare u Zoni „0“, dodaje se adresa „Put Vrutki“, te navedena točka sada glasi:

- u zoni „0“ u ulici Maršala Tita - od hotela Palace do spoja s izlaznom cestom iz hotela Adriatic, Put Vrutki, u uvali Ika Dražina te u ulici dr. Andrije Štangera - od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita – nasuprot restorana Evergreen.

Članak 2.

U članku 15. stavak 2., točka o povlaštenim kartama za dodaje se adresa Liburnijska cesta između kbr. 15 i 17.“, te navedena točka sada glasi:

- Za zaposlenike može se izdati povlaštena karta za područje ovisno o adresi subjekta u kojem je ista zaposlena i to za parkirališta:

- Maršala Tita od skretanja za ulicu dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s Novom cestom,

- Vrutki te na izdvojenom parkiralištu u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti,

- Črnikovica i plato Črnikovica te Volosko groblje,

- uvali Ika Dražina,

- Liburnijska cesta između kbr. 15 i 17.

Članak 3.

Mijenja se članak 16. stavak 1. Općih uvjeta koji sada glasi:

(1) Povlaštena karta iz članka 13. stavak 1 i 2 izdaje se prema adresama prebivališta ili boravišta korisnika i to:

a) BLOK OPATIJA ISTOK 1:

- za parkirališta u Voloskom: ulica dr. Andrije Štangera do kbr. 63, dr. Andrije Štangera - od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita – nasuprot restorana Evergreen., ulica dr. Ivana Poščića, ulica Črnikovica i Plato Črnikovica, Supilova ulica i Volosko groblje:

za adrese: dr. Andrije Štangera, dr. Andrije Mohorovičića (kbr. 1-24; 34, 38, 40 i 44), Maršala Tita 1, ulica Brajdica 4, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova (kbr. 1, 2, 3, 4, 5 i 7), Stubište Baredine (kbr. 2, 4 i 6), ulica Vološćanskih kapetana, dr. Ivana Pošćića (kbr. 1-15 neparni i 2-4 parni), ulica Črnikovica, Obala Frana Supila, Put uz Dol (kbr. 1-17 neparni i 2-4 parni) i Skradinj, ulica Rikarda Katalinića Jeretova kbr. 21, 23 i 25.

b) BLOK OPATIJA ISTOK 2:

- za parkirališta u Voloskom: ulica dr. Ivana Poščića kod kbr. 23 i ulica dr. Ante Mandića kod kbr. 8:

za adrese: ulica dr. Ivana Poščića (kbr. 23 i 25) i ulica Tošina (kbr. 1, 2, 3, 5 i 7)

c) BLOK OPATIJA CENTAR 1:

- za parkirališta u ulici Feliksa Peršića, ulici Eugena Kumičića (od pošte do Nove Ceste), ulici Vjekoslava Spinčića (od pošte do Nove ceste), ulica Brajšin prolaz, ulica Križišće, stubište dr. Vande Ekl i ulica Jurja Dobrile.

za adrese: ulica Feliksa Peršića, ulica Maršala Tita (kbr. 20 i 48), ulica Maršala Tita parni brojevi od 54 i neparni od 33 do hotela Palace (kbr. 144), Borisa Želea (kbr. 5), ulica Dantea Alighieria (kbr. 1 i 8), stubište dr. Vande Ekl (kbr. 5, 9 i 13), Ulica Jurja Dobrile (kbr. 3, 5, 6, 8, 10 i 12), ulica Matka Brajše (kbr. 3, 4, 12, 14 i 16), Nova cesta (kbr. 63, 67, 81, 82, 84, 88, 89 i 114), ulica Vjekoslava Spinčića (kbr. 5, 10, 11, 12, 14, 15, 21 i 23), stubište Borisa Papandopula (kbr. 3, 6 i 8), ulica Nikole Tesle (kbr. 1), ulica Augusta Šenoe, Stubište Miroslava Krleže, Stubište Dražica,Mate Balote, 9. rujna, Eugena Kumičića, Drage Gervaisa, Križišće, Bože Milanovića, Radnička ulica, Svetog Florijana, ulica Ive Kirigina, Vladimira Nazora, Poginulih hrvatskih branitelja, Put u Bregi, Emila Bošnjaka, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Jelenkin Put, Viktora Cara Emina i Zert.

d) BLOK OPATIJA CENTAR 2:

- za parkirališta u ulici Maršala Tita od hotela Palace (kbr. 144) do raskrižja s Novom cestom na P. Kolovi i ulica Joakima Rakovca i Put Vrutki,

za adrese: ulica Maršala Tita od hotela Palace (kbr.144) do raskrižja s Novom cestom na P. Kolovi, Joakima Rakovca, Put Vrutki, Put Slavići kbr. 2, 4 i 6, stubište Baredi kbr. 2 i 3, Trg Vladimira Gortana, Veprinački put kbr. 2 – 14 i kbr. 1-7, Ulica dr. Maxa Josepha Oertela, Nova cesta 127 i 202, Put Vrutki kbr. 5, 7, 9, 11 i 13 i Ulica Velog Jože kbr. 5, 7 i 9.

e) BLOK OPATIJA PUNTA KOLOVA

za parkiralište u ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16,

za adrese: ulica Stanka Jurdane kbr. 4 i ulica Antona Mihića (kbr. 30, 32 i 33).

f) BLOK OPATIJA SJEVER:

- za parkirališta u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti, ulica Vrutki i Nova cesta kod kbr. 101.

za adrese: Nova cesta (kbr. 83, 93, 101, 118, 128, 130, 134, 140, 142 i 144), stubište dr. Vande Ekl (kbr. 8 i 15), Šetalište Carmen Sylve, stubišta J. Pilata i ulice F. J. Schullera, Stubišta Juliusa Glaxa, Mušićevac, ulica Vrutki i Put za Trbuhovac.

g) BLOK OPATIJA BELVEDER

za parkiralište Nova cesta kod kbr. 51

za adrese: Nova cesta kbr. 51, Mate Tentora (4, 6 i 8)

h) OPATIJA ZAPAD:

- za parkiralište u Iki, Dražina, za adrese: naselje Ika.

Članak 4.

U članku 16. stavak 3., točka o povlaštenim kartama za zaposlenike, dodaje se novi blok pod slovom e „BLOK OPATIJA ZAPAD 2“, te navedena točka sada glasi:

(3) Povlaštena karta iz članka 13. stavak 4 izdaje se prema adresama sjedišta ili poslovnih prostora i to:

a) BLOK OPATIJA ISTOK:

- za parkirališta u Voloskom: ulica Črnikovica, Plato Črnikovica i Volosko groblje,

za adrese s područja Volosko koje se nalaze unutar zona naplate parkiranja na parkiralištima:

- Opatija - Volosko: Dr. Ivana Poščića - od ulica R.K. Jeretova do spoja s Andrije Štangera,

- Opatija - Volosko: Dr. Andrije Štangera od raskrižja sa Maršala Tita,

- Opatija - Volosko: ulica i plato Črnikovica,

- Opatija - Volosko: Obala Frana Supila,

- Opatija - Volosko: parkiralište uz groblje Voloskog.

b) BLOK OPATIJA SJEVER:

- za parkirališta u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti i ulica Vrutki,

za adrese s područja Opatije koje se nalaze unutar zona naplate parkiranja na parkiralištima:

- Opatija: Feliksa Peršića,

- Opatija: Vjekoslava Spinčića - početni dio do pošte,

- Opatija: Eugena Kumičića - parkiralište »Tržnica«,

- Opatija: Vjekoslava Spinčića - od zgrade pošte do Nove ceste,

- Opatija: Eugena Kumičića - od zgrade pošte do Nove
Ceste,

- Opatija: Križišće, - Opatija: Brajšin prolaz,

- Opatija: Viktora Cara Emina,

- Opatija: Zert (od ulice Viktora Cara Emina do pješačkog prijelaza uz istočni ulaz u park Angiolina),

- Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Radničke ulice do skretanja za Juraja Dobrile,

- Opatija: Dobrilina ulica,

- Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Vladimira Nazora do nasuprot izlaza iz ulice Pava Tomašića,

- Opatija: izlaz iz ulice Vladimira Nazora na Maršala Tita (uz hotel Bristol),

- Opatija: Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial,

- Opatija: Maršala Tita - od hotela Milenij do pješačkog prijelaza ispred skretanja za Trg Vladimira Gortana,

- Opatija: odvojak Maršala Tita između kbr. 130 i 136 (između hotela Mozart i ex Kvarner express),

- Opatija: Nova cesta kod Doma zdravlja,

- Opatija: ulica Vrutki,

- Opatija: Nova cesta kod kbr. 101,

- Opatija: izdvojeno parkiralište u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti.

c) BLOK OPATIJA CENTAR 2:

- za parkirališta u ulici Maršala Tita - od raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s Novom cestom,

za adrese s područja Opatije koje se nalaze unutar zona naplate parkiranja na parkiralištima:

- Opatija: Maršala Tita - od hotela Palace do spoja s Novom cestom,

- Opatija: Joakima Rakovca od izlaza iz Garaže Slatina do Nove ceste.

d) BLOK OPATIJA ZAPAD:

- za parkiralište u Iki, Dražina,

za adrese s područja Ike koje se nalaze unutar zona naplate parkiranja na parkiralištima:

- Ika: parkiralište u uvali Dražina.

- Ika: Primorska ulica - nasuprot marketa,

- Ika: Primorska ulica - uz autobusnu stanicu u pravcu Lovrana.

e) BLOK OPATIJA ZAPAD 2

- za parkiralište: Liburnijska cesta između kbr. 15 i 17

za adrese s područja Ičića koje se nalaze unutar ili u neposrednoj blizini zona naplate parkiranja na parkiralištima:

- Ičići: parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr. 15 i 17.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Općih uvjeta objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom KLASA: 340-01/22-01/42, URBROJ: 2170-12-01/01-22-2.

KLASA: 200-01-22/33 2022-1

Opatija, 28. lipnja 2022.

Opatija 21 d.o.o.

Igor Štok, direktor, v. .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=10018&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr