SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

58.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18, 5/18 – ispravak, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
i u javnim garažama

I.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu OPATIJA 21 d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 3, na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, predloženu 18. lipnja 2022. godine.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske« županije.

KLASA: 024-03/22-01/21

URBROJ: 2170-12-01/01-22-1

Opatija, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr.sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=10006&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr