SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

57.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18, 5/18 – ispravak, 11/18 - pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), članka 3. i članka 24. Odluke o uređenju prometa Grada Opatije (Službene novine Primorsko - goranske županije, br. 2/2019) uz prethodnu suglasnosti MUP-a, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
javnih parkirališta pod naplatom

Članak 1.

(1) U Odluci o određivanju javnih parkirališta pod naplatom (SN PGŽ 23/2021) u članku 3. stavak 1. u popis ulica dodaju se redci:

„Opatija: parkiralište u Ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16“

„Opatija: Nova cesta kod kbr. 51“

„Opatija: parkiralište Put Vrutki“

„Opatija: stubište dr. Vande Ekl kod kbr. 13“

„Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ivana Poščića kod kbr. 23“

„Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ante Mandića kod kbr. 8“

Članak 2.

(1) U Odluci o određivanju javnih parkirališta pod naplatom (SN PGŽ 23/2021) u članku 4. stavak 1. u popis ulica u okviru „Zone 0“ dodaje se redak:

„Opatija: parkiralište Put Vrutki“

(2) U Odluci o određivanju javnih parkirališta pod naplatom (SN PGŽ 23/2021) u članku 4. stavak 2. u popis ulica u okviru „Zone 1“ dodaju se redci:

„Opatija: parkiralište u Ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16“

„Opatija: Nova cesta kod kbr. 51“

„Opatija: stubište dr. Vande Ekl kod kbr. 13“

„Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ivana Poščića kod kbr. 23“ „Opatija

- Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ante Mandića kod kbr. 8“

Članak 3.

Ostali dijelovi Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom ne mijenjaju se.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 340-01/22-01/42

URBROJ: 2170-12-01/01-22-2

Opatija, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=10006&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr