SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

49.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 – ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 – ispravak, 11/18-pročišćeni tekst i 3/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2022. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE

GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 31/21), u glavi A. u točki 2. iznos „29.106.050,00“ zamjenjuje se iznosom „30.299.134,00“.

2. U glavi A, u točki 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a) redovno održavanje komunalne infrastrukture

22.596.788,00 kn

b) pojačano održavanje komunalne infrastrukture

7.702.346,00 kn“.

3. U glavi B.1. dopunjuju se točka A303039.

Na kraju stavke dodaje se tekst: I. Izmjenom programa se povećavaju sredstva za komunalne akcije mjesnih odbora za započete a nezavršene radove iz 2021. godine kao i za povećanja iz dijela naknada za rad vijeća mjesnog odbora kojih su se članovi odrekli ili iz dijela smanjenih materijalnih troškova.

4. U glavi B.2. dopunjuju se i mijenjaju slijedeće točke:

A304011. Zahvati u prostoru uz pripremu turističke sezone

Na kraju točke dodaje se rečenica: I. izmjenama i dopunama Programa osiguravaju se sredstva za sanaciju kamene podloge na šetnici Slatina (zvijezde)

A304027 City bus

Na kraju točke dodaje se rečenica: I. izmjenama i dopunama Programa osiguravaju se sredstva za sufinanciranje City busa sukladno cijenama postignutim u javnom nadmetanju kod izbora prijevoznika za 2022/23. godinu.

A304029 Poticajna naknada za prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Na kraju točke dodaje se rečenica: I. izmjenama i dopunama Programa osiguravaju se sredstva za plaćanje poticajne naknade za 2020. godinu sukladno rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

A304032 Subvencija za obavljanje prijevoza putnika

Na kraju točke dodaje se rečenica: I. izmjenama i dopunama Programa osiguravaju se sredstva za subvenciju prijevoza za 2022. godinu i razlike subvencije za 2021. i 2020. godinu.

5. U glavi B.2. dodaju se slijedeće točke:

A304035 Novi život stoljetne pinije na Slatini.

Sredstva u iznosu od 30.000,00 kn prenose se iz 2021. godine, a realizirati će se kroz edukativne aktivnosti na prikazu ponovne uporabe materijala iz drva srušene pinije na Slatini.

A304038 Održavanje kamera na javnim površinama.

Posljednjih godina Grad je postavio veći broj kamera na javnim površinama za praćenje stanja prometa i načina odlaganja komunalnog otpada, te se za održavanje istih ovim programom osiguravaju potrebna sredstva.

6. Ova izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko goranske županije.

KLASA: 363-01/21-01/239

URBROJ: 2170/12-01-22-2

Opatija, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slavi, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=10006&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr