SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

33.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Grada Krka


Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena od tvrtke DLS d.o.o., Spinčićeva 2, 51000 Rijeka u siječnju 2022. godine (Procjena rizika čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave).

Članak 2.

Procjena rizika iz članka 1. ovog Zaključka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Krka www.grad-krk.hr.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 810-01/21-01/08

UR. BROJ: 2170-09-01-22-6

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr