SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
GRAD KRK

21.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/21), gradonačelnik Grada Krka, donio je

IZMJENE PLANA

prijma u službu u Grad Krk za 2022. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Krk za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/22), točka III. mijenja se i glasi:

»Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme te vježbenika u trajanju vježbeničkog staža i to za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za proračun i financije:

  • voditelj Odsjeka za proračun i financije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme;
  • viši stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo -1 izvršitelj na određeno vrijeme ili vježbenik u trajanju vježbeničkog staža.

b) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

  • viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak - 1 izvršitelj na određeno vrijeme ili vježbenik u trajanju vježbeničkog staža;
  • pomoćni komunalni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);
  • pomoćni prometni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);
  • domar - kotlovničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (za vrijeme zimske sezone grijanja).

c) U Odsjeku za gospodarstvo:

  • viši stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.«

II.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2170-9-02/1-22-5

Krk, 17. ožujka 2022.

G R A D K R K

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=51500&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr