SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD KRK

8.

Na temelju članka 6. i 28. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj­­­­­ 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14) u članku 17. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»-putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Krka, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,«.

U stavku 1. podstavak 5. iza riječi: »unapređivanje« dodaje se riječ: »položaja«.

U stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»-predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih, popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,«.

Članak 2.

U članku 28. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi:

»koji ga objavljuje na web stranicama Grada Krka.«.

Članak 3.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-05/22-01/05

URBROJ: 2170-09-01-22-3

Krk, 31. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr