SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD KRK

15.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine“, broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. Uredbe o postuku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine“, broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko goranske županije“, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

I.

Ovom Odlukom mijenja se točka II. Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (“Službene novine Primorsko goranske županije“, broj: 42/20) na način da se na mjesto dosadašnjeg predstavnika Grada Krka Berislava Manestra iz Krka, Biskupa Antuna Mahnića 11, u Vijeće imenuje član Milan Žužić iz Krka, Frankopanska 38, te se na mjesto dosadašnjeg predstavnika Lučke kapetanije Mila Miklaušića iz Krka, Josipa Pupačića 70 imenuje dr.sc. Darko Glažar, kap.dipl.inž .

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 342-01/21-01/8

URBROJ: 2170-09-01-22-15

Krk, 31. siječanj 2022.

      GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

   Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr